20656

Osteoflex Pills
壮骨关节丸
ZhuangGuGuanJieWan

€7,85
Specification:
0.18g x 200pill per bottle, 120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Radix Astragali, Herba Epimedii Brevicorni, Radix Rehmanniae Preparata, Caulis Spatholobi, Radix Salviae Miltiorrhizae, Poria, Radix Dipsaci, Bulking agent (potato starch).

Yin yang huo, Du huo, Gu sui bu, Xu duan, Bu gu zhi, Sang ji sheng, Shu di huang, Ji xue teng, Chuan mu xiang, Ru xiang, Mo yao.

黃耆, 淫羊藿, 熟地黃, 雞血藤, 丹參, 茯苓, 川斷。