23281

Mind Pills
安神定志丸
An Shen Ding Zhi Wan

€7,85

Mind Pills

Specification:

0.18g x 200pill per bottle,120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Ziziphus jujube var. spinosa seed, Polygonum multiflorum stem, Hordeum vulgare fruit, Poria cocos, Ophiopogon japonicus root, Anemone altaica rhizome, Paeonia lactiflora root, Platycladus orientalis seed, Schisandra chinensis fruit, Curcuma wenyujin tuber, Chrysanthemum morifolium flower, Pinellia ternate rhizome, Ziziphus jujuba fruit, Polygala tenuifolia root, Glycyrrhiza uralensis root,Bulking agent (potato starch).

Suan zao ren, Shou wu teng, Mai ya, Fu ling, Mai dong, Jiu jie chang pu, Bai shao, Bai zi ren, Wu wei zi, Yu jin, Ju hua, Fa ban xia, Da zao, Yuan zhi, Gan cao.

酸棗仁, 首烏藤, 麥芽, 茯苓, 麥冬, 九節菖蒲, 白芍, 柏子仁, 五味子, 郁金, 菊花, 法半夏, 大棗, 遠志, 甘草。