30005

Fructus Amomi Rotundus
白豆蔻
BaiDouKou

€155,87
Specification:
Price = per kilogram

Bags of 500 gram.

Ingredients:
Pinyin Name: Bai Dou Kou

Chinese Name: 白豆蔻

Latin Name: Fructus Amomi Rotundus

English Name: Round Cardamon Fruit