23252

Xanthi Pills
鼻敏感丸
BiMinGanWan

€8,24
Specification:
0.18g x 200pill per bottle,120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Taraxacum mongolicum, Selaginella doederleinii, Lonicera japonica flower, Forsythia suspense fruit, Vitex trifilia fruit, Elsholtzia myosurus, Xanthium sibiricum fruit, Ligusticum chuanxiong rhizome, Ligusticum sinensie rhizome, Magnolia biondii flower, Angelica dahurica root, Bulking agent (potato starch).

Pu gong ying, Shi shang bai, Jin yin hua, Lian qiao, Man jin zi, Tu huo xiang, Cang er zi, Chuan xiong, Gao ben, Xin yi, Bai zhi.

蒲公英, 石上柏, 金银花, 連翹, 蔓荆子, 土藿香, 苍耳子, 川芎, 藁本 , 辛夷, 白芷。