20166

Lilly Pills
归脾丸
GuiPiWan

€7,85
Specification:
0.18g x 200pill per bottle, 120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Atractylodes macrocephala rhizome, Angelica sinensis root, Poria cocos, Dimocarpus longan aril, Polygala tenuifolia root, Codonopsis pilosula root, Astragalus membranaceus root, Ziziphus jujube var. spinosa seed, Vladimiria souliei root, Ziziphus jujuba fruit, Glycyrrhiza uralensis root, Zingiber officinale rhizome, Bulking agent (potato starch).

Chao bai zhu, Dang gui, Fu ling, long yan rou, Yuan zhi, Dang shen, Zhi huang qi, Chao suan zao ren, Chuan mu xiang, Da zao, Zhi gan cao, Sheng jiang

炒白朮 , 當歸, 茯苓, 龍眼肉, 制遠志, 黨參, 炙黃耆, 炒酸棗仁, 川木香, 大棗, 炙甘草, 生薑。