304510

Semen Ziziphi Spinosae
酸枣仁(生)
SuanZaoRen(Sheng)

€350,98
Specification:
Price = per kilogram

Bags of 500 gram.

Ingredients:
Pinyin Name: Suan Zao Ren (Sheng)
Chinese Name: 酸棗仁(生)
Latin Name: Semen Ziziphi Spinosae
English Name: Spine Date Seed