304800

Semen Vaccariae
王不留行(生)
WangBuLiuXing(Sheng)

€15,45
Specification:
Price = per kilogram

Bags of 500 gram.

Ingredients:
Pinyin Name: Wang Bu Liu Xing (Sheng)
Chinese Name: 王不留行(生)
Latin Name: Semen Vaccariae
English Name: Cowherb Seed