23269

Cypermom Pills
香砂养胃丸
XiangShaYangWeiWan

€7,85
Specification:
0.18g x 200pill per bottle, 120 box per carton

Recommended use:
8 pills to be taken with water 3 times a day , 15 minutes after meals.

每日3次,每次8粒,飯後15分鐘溫開水送服。

Ingredients:
Atractylodes macrocephala rhizome, Citrus reticulate pericarp, Poria cocos, Pinellia ternate rhizome, Amomum villosum fruit, Vladimiria souliei root, Cyperus rotundus rhizome, Citrum aurantium fruit, Pogostemon cablin, Amomum krananh fruit, Ziziphus jujuba fruit, Zingiber officinale rhizome, Glycyrrhiza uralensis root, Bulking agent (potato starch).

Bai zhu, Chen pi, Fu ling, Fa ban xia, Sha ren, Chuan mu xiang, Xuang fu, Zhi shi, Huo xiang, Dou kou, Da zao, Sheng jiang, Gan cao.

白朮, 陈皮, 茯苓, 法半夏, 砂仁, 川木香, 香附, 枳實, 藿香, 豆蔻, 大棗, 生薑, 甘草。