305630

ZhiZi(Sheng)
Fructus Gardeniae

€31,03
Specification:
Price = per kilogram

Bags of 500 gram.

Ingredients:
Pinyin Name: Zhi Zi (Sheng)
Chinese Name: 梔子(生)
Latin Name: Fructus Gardeniae
English Name: Cape Jasmine fruit